ADRES DO KORESPONDENCJI                                                                                   Termin zwrotu formalarza do dnia
INTERSERVIS Sp. z o.o. 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11                                                                       22.02.2019
tel. 42 637 12 15 w. 118, fax: 42 639 79 80


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W 21. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Łódź, 28.02.-01.03.18r.