22. Ogólnopolska Konferencja
Towarzystw Budownictwa Społecznego
Łódź, 20 - 21 lutego 2020 r.


20 lutego 2020 r. (czwartek)

10.00 – 11.00       Rejestracja
11.00 – 11.10       Otwarcie Konferencji 
11.10 – 13:30       Szkolenie: „Zamówienia publiczne - porównanie co się zmieni pod kątem nowej ustawy”

  • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
  • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
  • wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • ocena ofert
  • umowa w sprawie zamówienia publicznego
  • pytania uczestników konferencji.
             Jerzy Czaban, trener z firmy APEXnet, Warszawa

13.30 – 14.30    Lunch 
14.30 – 15.00   Techniki i technologie dla TBS – prezentacje firm
15.00 – 17.00   „Szkolenie: Zamówienia publiczne - porównanie co się zmieni pod kątem nowej ustawy” cd.
20.00        Forum wymiany doświadczeń
 
21 lutego 2020 r. (piątek)

10.00 – 12.00   Komplementarność instrumentów wsparcia społecznego budownictwa czynszowego.
            
Bank Gospodarstwa Krajowego
12.00 – 12.30    Komunikacja z mieszkańcami poprzez wykorzystanie platformy e-book oraz serwera powiadomień SMS/MAIL
          
  Dariusz Maciążak,Dyrektor Regionalny,SoftHardS.A.
12.30 – 14.30   Projekt zmian w programie społecznego budownictwa mieszkaniowego. 
            
Ministerstwo Rozwoju
14.30 – 15.00    Podsumowanie konferencji
15.00 – 15.30    Lunch
15.30 – 18.00    Zwiedzanie 27. Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD